درز انبساط پل XL1

درز انبساط پل XL1

درز انبساط پل XL1

درز انبساط پل XL1

درز انبساط پل XL1 در دسته بندی درزگیرهای Single-Seal MAURER قرار دارند که برای سازه هایی با ترافیک سنگین در اندازه ها و طرح های مختلف قابل طراحی و ساخت هستند. در این درزگیر ها ضمن اتصال صلب و کاملا آب بندی شده، دو المان سازه ای به طرز مناسبی از همدیگر جدا می شوند. قطعات این نوع درزگیر با سازگاری مناسب نسبت به هم، می تواند نیاز سازه را در محل درز تامین کند.
درز انبساط MAURER XL1 مناسب برای پل ها می باشد این درزگیر ترکیب MAURER strip seal و یک پوشش موجی شکل برای افزایش تغییر مکان مجاز تا 100 میلی متر می باشد. این نوع از درز انبساط از دوام بالایی برخوردار بوده و ضمن اینکه ایمنی عبور و مرور را تامین می کند از آلودگی صوتی در اثر تردد خودروها نیز جلوگیری می کنند. درزگیر XL1 ضد آب بوده و نیاز به نگهداری ندارد.

جزئیات درزگیرهای انبساط پل

جزئیات درزگیرهای انبساط پل

جزئیات درزگیرهای انبساط پل

جزئیات درزگیرهای انبساط پل

درزگیرهای انبساط پل

درزگیرهای انبساط پل

لطفا به این مطلب امتیاز دهید