مقاوم سازی ساختمان

مقاوم سازی ساختمان

امروزه یافتن راه حل مناسب جهت مقاوم سازی ساختمان ها و ترمیم و تقویت سازه‌های صنایع فولاد و سیمان، حمل و نقل، معادن، صنعت نفت و گاز و پتروشیمی، سازه‌های دریائی، صنعت آب و فاضلاب، صنایع دفاعی – نظامی و تاسیسات شهری، با توجه به اینکه جایگزین نمودن سازه های موجود با سازه های جدید در اغلب موارد از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست، اهمیت شایانی پیدا کرده است. انتخاب غلط یک شیوه‌ نامناسب مقاوم سازی ساختمان و تعمیر یا تقویت یک سازه، حتی می‌تواند عملکرد سازه را بدتر هم بکند. در مقایسه با ساختن یک سازه‌ جدید، تقویت سازه موجود حتی می‌تواند پیچیده تر باشد؛ زیرا شرایط سازه ای از قبل ثابت شده است. علاوه بر این همواره دسترسی به نواحی که نیاز به تقویت سازه دارند ساده نیست. روش‌های سنتی استفاده شده به عنوان تکنیک های مقاوم سازی ساختمان در برابر زلزله و بارهای ثقلی مرده و زنده، نظیر انواع مختلف پوشش های های مسلح (نظیر ژاکت فولادی و ژاکت بتنیشاتکریت، کابل‌های پس تنیدگی قرار گرفته در خارج از سازه و استفاده از صفحات و ورق های فولادی مقید شده به سازه، معمولاً نیاز به فضای زیادی دارند و اغلب در برابر شرایط محیطی آسیب پذیر نیز می‌باشند.

در مجموع در موارد ذیل، ترمیم و تقویت سازه های مختلف صنایع و مقاوم سازی ساختمان ها مورد نیاز است و اهم فعالیت های یک شرکت مقاوم سازی نظیر شرکت افزیر برطرف نمودن این مشکلات می‌باشد.

مقاوم سازی افزیرمقاوم سازی و تقویت سازه ها جهت برآورده ساختن ضوابط موجود در آیین نامه های بارگذاری و زلزله کنونی که ساختمان موجود، مقاومت کافی در برابر نیروهای وارده ثقلی و زلزله را ندارد. یکی از مهمترین کارهای شرکت مقاوم سازی افزیر مطالعات مورد نیاز در این زمینه، علل الخصوص برآورد و تخمین آسیب پذیری سازه ها و ارائه راهکار برای مقاوم سازی ساختمان ها در برابر زلزله می‌باشد

مقاوم سازی افزیرمقاوم سازی ساختمان هایی که قرار است تغییر کاربری بدهند. در این حالت با توجه به اینکه بارهای زنده، ضریب اهمیت ساختمان و همچنین سطح عملکرد ساختمان تغییر پیدا می‌کند، نیاز به طراحی مجدد سازه و تعیین سطح عملکرد آن توسط شرکت مقاوم سازی می‌باشد

مقاوم سازی افزیرمقاوم سازی ساختمان ها توسط شرکت مقاوم سازی که طبقات سازه ای آن قرار است افزایش پیدا کند.

مقاوم سازی افزیرمقاوم سازی ساختمان هایی که اعضای سازه ای آن شبیه تیرها ستون ها و سقف ها دچار خوردگی و پوسیدگی شده باشند. انواع ساختمان های مختلف که دچار این مشکلات شده اند را می‌توان با روشهای مقاوم سازی ارائه شده توسط شرکت مقاوم سازی افزیر تقویت کرد.

مقاوم سازی افزیرمقاوم سازی ساختمان هایی که در اثر ضعف سازه ای، ترکهایی در سازه های بتنی و یا ترکها و اعوجاج و لهیدگی در المان‌ها و جوش سازه های فولادی مشاهده می‌گردد.

مقاوم سازی ساختمان های خسارت دیده پس از وقوع زلزله. در این حالت نیز هدف بازسازی سازه آسیب دیده و مقاوم سازی ساختمان ها در برابر زلزله های آتی می‌باشد.

مقاوم سازی ساختمان هایی که در حین ساخت خطاهای اجرایی باعث بروز ضعف سازه ای در آنها شده است، نظیر کیفیت و اجرای نامناسب بتن ریزی، عدم کارگذاری دقیق میلگرد در اجزای سازه ای در ساختمان‌های بتنی، مقاومت پایین بتن و استفاده از مصالح نامرغوب در سازه های بتن آرمه و عدم جوشکاری نامناسب و غیر قابل قبول در سازه های فولادی.

مقاوم سازی افزیرمقاوم سازی در ساختمان هایی که در مرحله طراحی به دقت محاسبات سازه ای بر روی آنها صورت نگرفته است. شرکت مقاوم سازی افزیر با استفاده از آئین نامه های مختلف و روشهای اجزاء محدود، توانایی برطرف نمودن ضعف های سازه ای و ارائه راهکار برای مقاوم سازی ساختمان ها در برابر زلزله و تقویت سازه های بتنی و فولادی صنایع مختلف را دارد.

مقاوم سازی افزیرمقاوم سازی ساختمان ها و تقویت سازه های مختلف، توسط روش های سنتی و روش های نوین مقاوم سازی می‌تواند صورت گیرد. شرکت مقاوم سازی افزیر در صنایع زیر راهکارهای مختلفی جهت آسیب شناسی و برطرف نمودن ضعف های سازه انواع سازه ها ارائه می‌دهد:

 • بهسازی لرزه ای ساختمان های مسکونی و بهسازی لرزه ای سازه های مختلف ارائه راهکارهای
 • مقاوم سازی ساختمان های مسکونی، اداری و تجاری شامل ترمیم، تقویت و مقاوم سازی سازه های بتنی، سازه های فولادی و نیز مقاوم سازی سازه های بتن پیش ساخته
 • مقاوم سازی ساختمان های بلند مرتبه
 • مقاوم سازی ساختمان پارکینگ‌ها
 • مقاوم سازی ساختمان بناهای تاریخی در برابر زلزله
 • مقاوم سازی ساختمانها و سازه های استادیوم‌ ها
 • مقاوم سازی ساختمان بیمارستان ‌ها در برابر زلزله با توجه به اهمیت بالای این سازه ها پس از وقوع زلزله
 • مقاوم سازی ساختمان های مدارس در برابر زلزله
 • مقاوم سازی با نیلینگ و میکروپایل (تثبیت خاک)
 • تقویت سازه ای ساختمان های نیروگاه ها
 • مقاوم سازی و تقویت ساختمان ها و سازه های صنایع سیمان
 • مقاوم سازی ساختمان های موجود در کارخانجات تولید و فرآوری مواد شیمیایی  
 • تقویت سازه ای ساختمان های کارخانه های فولاد  
 • مقاوم سازی ساختمان های کارخانه های مواد غذایی و آشامینی            
 • مقاوم سازی ساختمان های کارخانه‌های مختلف تولیدی         
 • تقویت سازه های مجتمع‌های کاغذ سازی و تولید خمیر کاغذ
 • مقاوم سازی ساختمان های پالایشگاه‌ها و پتروشیمی
 • مقاوم سازی ساختمان های موجود در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی
 • ترمیم، تقویت و مقاوم سازی خطوط انتقال نفت و گاز           
 • مقاوم سازی ساختمان سازه های ساحلی و سازه های بنادر
 • مقاوم سازی ساختمان ها و سازه‌های دریائی
 • مقاوم سازی سازه های فرا ساحلی          
 • تقویت سازه های و  ساختمان اسکله‌ها، لنگرگاه، پایه پل‌ها و بارانداز بنادر          
 • مقاوم سازی ساختمان تاسیسات دریایی و اسکله‌ها 
 • مقاوم سازی ساختمان در صنعت حمل و نقل نظیر مقاوم سازی تونل، مقاوم سازی عرشه، کول و پایه پلها، مقاوم سازی پل های راه آهن، مقاوم سازی ساختمان های فرودگاه ها نظیر برج های مراقبت و مقاوم سازی در برابر زلزله ساختمان های مترو
 • مقاوم سازی ساختمان های موجود در کارخانجات سیمان       
 • مقاوم سازی ساختمانهای صنعت آب و فاضلاب
 • حفاظت سازه ها و ساختمان های مختلف در مقابل انفجار
 • مقاوم سازی ساختمان های صنایع دفاعی و نظامی
 • مقاوم سازی ساختمان های معادن
 • مقاوم سازی ساختمان های تاسیسات شهری Utilities شامل ترمیم و تقویت سازه های تاسیسات گاز، بهسازی لرزه ای تاسیسات برق شهری و برون شهری، مقاوم سازی بناهای تاسیسات آبی، بهسازی، ترمیم و بازسازی تاسیسات فاضلاب، مقاوم سازی ساختمانهای تاسیسات مخابراتی و ارتباطی در برابر زلزله

پیدا کردن راه حلی مناسب به منظور ارتقاء مقاومت و تقویت باربری سازه‌ها و ساختمان‌ها در برابر زلزله و سایر نیروها، همیشه یکی از مهمترین مسائل و مشکلات طراحان و محاسبان سازه ها، پیمانکاران، مجریان ساختمان ها و نیز شرکت های مقاوم سازی بوده است. نیاز گسترده و روز افزون جامعه به ساختمان و مسکن و ضرورت استفاده از روش ها و مصالح جدید به منظور افزایش سرعت ساخت، سبک سازی، افزایش عمر مفید و نیز مقاوم سازی ساختمان در برابر زلزله را بیش از پیش مطرح کرده است، این امر سبب شده است که تعداد زیادی شرکت مقاوم سازی امروزه در امر بهسازی لرزه ای سازه ها و تقویت سازه ها در برابر زلزله فعالیت ‌کنند. از طرفی حرکت استمراری علم در عرصه مهندسی سازه مهندسی زلزله موجب شده است تا برای بهسازی و مقاوم سازی در سالهای اخیر از روشهای نوین و مصالح جدیدی بهره گرفته شود که تا کنون پیشینیه چندانی در صنعت ساختمان سازی نداشته اند. در میان این فناوری ها، FRP (مصالح کامپوزیتی پلیمری تقویت شده با الیاف) از جایگاه ویژه ای برخوردار است تا آنجا که به نظر برخی از متخصصان، FRP را باید مصالح هزاره سوم نامید که در جدیدی را در پیش روی مهندسان سازه و ساختمان و نیز شرکت های مقاوم سازی گشوده است، به گونه‌ای که امروزه سازه‌ ای متعددی در سراسر دنیا توسط مهندسین شرکت مقاوم سازی، با FRP ها مقاوم سازی می‌گردند. از این رو استفاده از مصالح FRP جهت مقاوم سازی و تقویت سازه های بتن‌ آرمه و حتی سایر سازه ها و اعضای بتنی و فولادی به عنوان یک فن¬آوری نوین در مهندسی زلزله و سازه مورد توجه قرار گرفته است. کنترل کیفی ساخت، مقاومت مکانیکی و مقاومت شیمیایی بالا در برابر اثرات محیط از جمله مزایای FRP ها محسوب می‌گردد.

مقاوم سازی ساختمان

 • مقاوم سازی ستون فولادی

  مقاوم سازی ستون‌فولادی عمده خرابی موجود در ستون های فلزی شامل کمانش موضعی و کلی و گسیختگی در محل  درزها و وصله‌ها می‌باشد. در شکل (1) نمونه‌هایی از خرابی ستون‌های فولادی نشان داده شده است.   شکل 1- نمونه ای از خرابی ستون فولادی دلایل اصلی خرابی ستون‌های فولادی 1- سطح مقطع کم ستون 2- […]

 • مقاوم سازی ستون بتنی

  بهسازی ستون بتنی بهسازی ستون بتنی مطابق آیین نامه‌های طراحی باید از حداقل بعد عرضی کافی برخوردار باشند. زمانی که ستونهای بتنی دارای نسبت طول به عرض زیاد می‌باشند تحت خمش‌های دو محوره دچار خرابی می‌گردند. تقویت ستون بتنی به منظور افزایش مقاومت محوری، خمشی و برشی و همچنین برای افزایش ظرفیت شکل‌پذیری ستون در […]

 • مقاوم سازی دال بتنی

  راهکارهای مقاوم سازی دال بتنی مقاوم سازی دال-دال ها عملاً وظیفه تحمل بارهای قائم را دارا می‌باشند ولی چون عملکرد دیافراگم افقی را نیز دارند، باید بـا اعضای مقاوم جانبی سازه اتصال داشته و از سختی و مقاومت کافی برخوردار باشند. راهکار مقاوم سازی دال بتنی: آسیبهای دال معمولاً در قسمت های نامنظم آن مانند […]

 • مقاوم سازی تیر فولادی

  مقاوم سازی تیر فولادی عمده خرابی موجود در تیرهای فلزی شامل کمانش کلی و موضعی بال و جان و گسیختگی در محل درزها و وصله‌ها می‌باشد. از آنجایی که قسمتی از مقطع تحت فشار است، خطر کمانش در این ناحیه وجود دارد. این کمانش به دو صورت ممکن است رخ دهد: 1- کمانش موضعی: بدین […]

 • مقاوم سازی تیر بتنی

  راهکارهای بهسازی تیر بتنی-مقاوم سازی ستون با frp شکست‌های برشی و خمشی، دو حالت عمده شکست در تیرهای بتنی می‌باشند. شکست خمشی عموماً نسبت به شکست برشی، ارجح است زیرا رفتار شکل‌پذیرتری از خود نشان می‌دهد. شکست نرم امکان پخش مجدد تنش را فراهم می‌آورد و به کاربران و حاضران در محل نیز فرصت بیشتری […]

 • مقاوم سازی اتصالات فولادی

  راهکارهای مقاوم سازی اتصالات فولادی بدلیل عدم شناخت کافی از رفتار اتصالات، بسیاری از آسیب های ایجاد شده درسازه‌ ها از ضعف در طراحی یا اجرای اتصالات ناشی می‌شود. بنابراین بررسی آسیب‌های وارد شده براتصالات در اثر زلزله‌های گذشته امری ضروری می‌نماید. آسیب های اتصالات در اثر زلزله‌های گذشته را می‌توان به آسیب های تیر، […]

 • مقاوم سازی اتصالات بتنی

  تقویت اتصال بتنی – مقاوم سازی اتصالات بتنی آسیب‌های وارد بر اتصالات بتنی به شرح زیرطبقه‌بندی می‌شود:   1- گسیختگی برشی 2- کمانش میلگرد طولی ستون 3- کمانش میلگرد طولی تیر 4- وجود درز سرد (اجرایی) در محل اتصال 5- برون محوری اتصال تیر و ستون 6- کمبود میلگردهای مثبت و منفی که در ادامه […]

 • کاشت میلگرد

  کاشت آرماتور و کاشت بولت-کاشت میلگرد  در مواردی برای تقویت و مقاوم‌سازی سازه های بتنی نیاز است کاشت میلگرد در بتن است. یکی از مهمترین تحولات در ساخت و ساز سازه های بتنی قابلیت اتصال بتن جدید به قدیم و اتصال اجزا و سازه های فولادی به سازه های بتنی موجود با استفاده از روش […]

 • تقویت فونداسیون

  مقاوم سازی فونداسیون راهکارهای مقاوم سازی فونداسیون (شالوده) و پی معمول‌ترین موارد آسیب‌پذیری فونداسیون و پی به قرار زیر است: الف- آسیب‌پذیری فونداسیون   – وجود نیروی کششی بلند کننده – عدم کفایت ظرفیت خمشی یا برشی (برش خمشی یا برش سوراخ کننده) مقطع پی – تهاجم مواد شیمیایی مضر موجود در خاک و آب […]