استرند پل – ملزومات پیش تنیدگی و پس کششی

استرند پل – ملزومات پیش تنیدگی و پس کششی

استرند پل - ملزومات پیش تنیدگی و پس کششی

شرکت افزیر ارائه دهنده و مجری ملزومات پیش تنیدگی و پس کششی – استرند پل – برای پل‌های مختلف معلق، ترکه‌ای، قوسی، تیرها، مخازن و سقفهای پیش تنیده می‌باشد. این محصولات شامل شامل انواع استرند، مونوبار، گیره و انکوراژ، غلاف های گالوانیزه، کابلهای پیش تنیدگی، جک کشش استرند و پمپهای تزریق گروت و اپوکسی می‌باشد.
انواع استرندها با مقاومتها و پوشش‌های مختلف توسط شرکت قابل ارائه می‌باشند که استفاده از روکش گالوانیزه و یا پوشش اپوکسی بر روی این استرندها، باعث افزایش مقاومت این نوع از استرندها در برابر خوردگی می‌شود. استرند با پوشش اپوکسی، مطابق استاندارد ASTM416-06  رده 270 با تنش تسلیم 1860 مگاپاسکال و با قطرهای مختلف ارائه می‌شوند.

استرند پل - ملزومات پیش تنیدگی و پس کششی

ملزومات پیش تنیدگی و پس کششی

 

استرند پل - ملزومات پیش تنیدگی و پس کششی

ملزومات پیش تنیدگی و پس کششی

 

استرند پل - ملزومات پیش تنیدگی و پس کششی

استرند پل – ملزومات پیش تنیدگی و پس کششی