مانیتورینگ سازه‌ها

مانیتورینگ سازه‌ها
Structural Monitoring

مانیتورینگ سازه‌ها شرکت Maurer در جهت رفع نیازهای اساسی سیستمهای کنترلی و جداسازی شده ، سیستم های پیچیده و پیشرفته در زمینه تجهیزات ابزار دقیق، مانیتورینگ با دقت بالا، برای اندازه گیری، ثبت مرکزی و استخراج تغییر شکل ها و نیروهای تکیه گاهی از راه دور، ارائه کرده است. این محصولات توسط شرکت مهندسی افزیر به منظور پیگیری مستمر و پایش اطلاعات سازه ای سازه های مهم و حیاتی، ارائه و تامین می شود که در سه دسته اندازه گیری نیروی کابل (Cable Force Measurement)، اندازه گیری نیرو (Load Measurement) و تغییرشکل (Deformation Measurement) دسته بندی می شود.
سیستم های اندازه گیری تغییر شکل، تغییر شکلهای سازه ای را از طریق سنسورهای شتاب سنج اندازه گیری می کنند. تجهیزات اندازه گیری تغییر شکلها، امکان اندازه گیری و چرخشها را در جداگرهای پل ها را بوجود آورده و همچنین ارتعاشات وارده بر اجزای سازه را ثبت می کنند.
در سیستم های اندازه گیری بار برای محاسبه نیروهای تکیه گاهایی سازه ای از سنسورهای فشاری و کرنش سنج ها استفاده شده است. این سیستم های اندازه گیری می توانند برای جداسازهای محفظه ای، جداسازهای کروی و جداگرهای الاستومری استفاده شوند. سیگنالها بصورت محلی تقویت، تبدیل و ثبت می شوند و می توانند توسط گوشی در محل یا اینترنت در جای دیگر فراخوانی شوند.
تجهیزات اندازه گیری نیروی کابل، نیز به منظور تعیین نیروهای محوری در کابلهای نگه دارنده پل ها و سازه ها مورد استفاده قرار می گیرند. در مواردی که کابلها با میراگرهای Adaptive شرکت Maurer به کار گرفته می شوند، استفاده از این تجهیزات برای اندازه گیری نیروی کابل و ادغام آن با سیستم کنترلی سازه اجباری است.

مانیتورینگ سازه‌ها

مانیتورینگ سازه‌ها