تست غیر مخرب بتن

تست غیر مخرب بازرسی، آزمایش یا ارزیابی مصالح، اعضا یا مجموعه ها بدون تخریب و توقف کارایی سیستم یا قسمتی از آن می باشد.  هدف تست غیر مخرب تعیین کیفیت و پیوستگی مصالح، اعضا یا مجموعه ها بدون اثرگذاری بر کارایی آن ها می باشد. تست مخرب بتن برای تعیین خواص مکانیکی مصالح مانند مقاومت تسلیم، مقاومت فشار یر یال مقاومت کششی، شکل پذیری و سختی شکست از مکانیسم های خرابی استفاده می کند. تست های غیرمخرب با استفاده از نشانه ها و بدون استفاده از مکانیزم خرابی این کار را انجام می دهد. تلاش های فراوانی برای گسترش روش های غیرمخرب ارزیابی مکانیکی، آکوستیکالی، شیمیایی،الکتریکی، مغناطیسی و فیزیکی مصالح انجام گرفته است. یکی از پژوهش های اولیه تست غیر مخرب در قرن نوزدهم انجام پذیرفت که در آن ترک ها در چرخ های راه آهن بوسیله ضربه آکوستیک مورد تست قرار گرفت. تست های حساس تر و مورد اعتمادتری در سال های اخیر مورد بررسی قرار گرفته است. تست های غیر مخرب اقتصادی و ایمن هستند و از این رو از ابتدا مورد اقبال مهندسان قرار گرفتند. با رویکرد پیش گیرانه برای ریشه کن کردن مشکلات مربوط به زوال سازه روش های نوین درجا ابداع شده که ارزیابی را در تمام مراحل چرخه حیاتی ساخت، را اندازی و کاربری سازه میسر می سازد.

فاکتورهای مهمی که موفقیت تست غیرمخرب را تحت تاثیر قرار می دهد شامل: عمق نفوذ، وضوح عمودی و افقی، تمایز در خواص فیزیکی، نسبت سیگنال به نویز و اطلاعات موجود درباره سازه است.

مراحل انتخاب روش مناسب تست غیر مخرب :

  1. شناسایی طبیعت فیزیکی خواص مصالح یا غیر یکنواختی موجود
  2. شناسایی پروسه فیزیکی اساسی که تست غیر مخرب را کنترل می کند
  3. شناسایی طبیعت فیزیکی اندرکنش میدان کاوش با مصالح مورد تست
  4. شناسایی محدودیت های تکنولوژی در دسترس غیر مخرب
  5.  درنظر گرفتن فاکتورهای اقتصادی، زیست محیطی و قانونی

روش های تست های غیرمخرب فراوانی  در صنعت عمران و مهنسی سازه مورد استفاده قرار می گیرد.

تست های غیر مخرب بتن:

  1. اسکن میلگرد در بتن
  2. آزمون مقاومت چسبندگی بتن – تست pull off
  3. تست التراسونیک بتن
  4. تست مقاومت بتن با چکش اشمیت
  5. آزمایش هافسل (آزمایش پتانسیل خوردگی بتن)

 

امروزه آزمایشهای غیرمخرب بتن تاثیر و عملکرد مناسب و کابردی در تعمیرات سازه های بتنی دارد. آزمایش های غیرمخرب بتن با در اختیار قرارداد داده های مختلف سازه های موجود ، به کارشناسان و متخصصین این امکان را می دهد تا در خصوص عملکرد ، نیاز ها و روش های تعمیرات و بازسازی سازه های بتنی قضاوت و تصمیم گیری نمایند.

می توانید برای کسب اطلاعات تکمیلی در این خصوص و در صورت نیاز همکاری با این مجموعه در زمینه آزمایش های غیرمخرب بتن در انواع سازه های بتنی با بخش فنی و پشتیبانی شرکت مقاوم سازی افزیر تماس حاصل فرمایید.

 

تست غیر مخرب بتن
5 (100%) 5 votes
به اشتراک بگذارید: