مقاوم‌سازی چاهکهای فاضلاب با FRP

مقاوم‌سازی چاهکهای فاضلاب با FRP

چاهکهای فاضلاب (منهولها) در اثر تماس با گازهای متصاعد شده از فاضلاب نظیر هیدروژن سولفید دچار خوردگی می گردند. خوردگی در منهولها سبب ضعف در عملکردشان شده و موجب می شود در اثر بارهای هیدرواستاتیک وارده یا بارهای جانبی ناشی از خاک، مقاومت و ظرفیت کافی را نداشته و تخریب شوند. با استفاده از مصالح FRP می توان سازه را ترمیم و به عملکرد اولیه باز گرداند. همچنین استفاده از روش FRP از رشد ترکهای جداره جلوگیری کرده و آنها را نفوذ پذیر می‌کند و مقاومت آنها را در مقابل مواد و شرایط خورنده بشدت افزایش می‌دهد.

نوع المان سازه ای

چاهک های بتنی مسلح
منهول های بنایی

هدف از مقاوم سازی با مصالح FRP

افزایش مقاومت برشی
کنترل گسترش ترک
افزایش مقاومت در برابر فشارهای هیدرواستاتیک
آب بندی و عایق نمودن
افزایش دوام و عمر
ترمیم ناشی خوردگی
افزایش مقاومت در برابر خوردگی

چاهک فاضلاب با FRP

چاهک فاضلاب با FRP

چاهک فاضلاب با FRP

چاهک فاضلاب با FRP

مقاوم‌سازی چاهکهای فاضلاب با FRP

مقاوم‌سازی چاهکهای فاضلاب با FRP