اتصالات انعطاف‌پذیر

اتصالات انعطاف‌پذیر تاسیسات مکانیکی در سازه‌های جداسازی شده

از دیگر محصولات شرکت افزیر تهیه انواع اتصالات انعطاف‌پذیر و تجهیزات مکانیکی مورد نیاز برای سازه‌های جداسازی شده است. این اتصالات و تجهیزات قابلیت تحمل تغییر مکان‌های نسبی زیادی را در محل جداسازی سازه داشته و لذا موقع زلزله خطوط آب و گاز و … آسیبی نخواهد دید و سازه قابلیت بهره‌برداری خود را همچنان حفظ خواهد نمود.

اتصالات انعطاف‌پذیر تاسیسات مکانیکی در سازه‌های جداسازی شده

اتصالات انعطاف‌ پذیر تاسیسات مکانیکی در سازه‌های جداسازی شده

لطفا به این مطلب امتیاز دهید