اتصالات انعطاف‌پذیر

اتصالات انعطاف‌پذیر تاسیسات مکانیکی در سازه‌های جداسازی شده

از دیگر محصولات شرکت افزیر تهیه انواع اتصالات انعطاف‌پذیر و تجهیزات مکانیکی مورد نیاز برای سازه‌های جداسازی شده است. این اتصالات و تجهیزات قابلیت تحمل تغییر مکان‌های نسبی زیادی را در محل جداسازی سازه داشته و لذا موقع زلزله خطوط آب و گاز و … آسیبی نخواهد دید و سازه قابلیت بهره‌برداری خود را همچنان حفظ خواهد نمود.

اتصالات انعطاف‌پذیر تاسیسات مکانیکی در سازه‌های جداسازی شده

اتصالات انعطاف‌ پذیر تاسیسات مکانیکی در سازه‌های جداسازی شده