میراگر آلیاژی SMA

میراگر آلیاژی SMA

میراگر آلیاژی SMA

میراگر آلیاژی SMA

میراگرهای آلیاژی حافظه دار SMA یکی از روشهای نوین کنترل سازه ها در برابر زمینلرزه بکار گیری مصالح هوشمند معروف به آلیاژ حافظه ‌دار شکلی (Shape Memory Alloy) است. میراگرهای آلیاژی فلزی SMA با توجه به شدت زلزله و درجه حرارت می توانند رفتار متغیری از خود نشان می دهند. این مصالح هوشمند علاوه بر تامین میرایی بسیار بالا و اتلاف انرژی در هنگام زلزله، می توانند بعد از وقوع زلزله با اعمال حرارت سازه را به حالت اولیه خود برگردانند. نوع دیگری از این مصالح الیاژ سوپر الاستیسیته میباشد که آلیاژ به محض باربرداری بدون اعمال حرارت به حالت اولیه اش باز می گردد.
SMA ها امروزه به صورت مفتول (سیم) ، میله و ورق در مهندسی سازه ارائه می شوند. این مصالح به صورت دستگاه های اتلاف انرژی در قالب میراگرها و یا دستگاه های جداسازی با آلیاژ حافظه دار شکلی ارائه شوند و می توانند در سازه های ساختمانی و پل و در مقیاس انبوه در اتصالات لوله‌های هیدرولیک بکار گرفته شوند. استفاده از این مصالح برای مقاوم سازی و بهسازی سازه های با اهمیت زیاد، گزینه بسیار مناسبی است.

میراگرهای آلیاژی حافظه دار SMA

میراگرهای آلیاژی حافظه دار SMA

لطفا به این مطلب امتیاز دهید