میراگر الاستومری

میراگر الاستومری

Elastomeric Dampers

میراگر الاستومری Maurer که از ترکیبات خاص با خواص میرایی متفاوت تولید می شوند، کاربردهای فراوانی برای بالا بردن میرایی سازه ها در مهندسی سازه دارند. کارکرد این دمپرها بر اساس تغییر شکل سازه بوده و به دلیل ویژگی‌های برگشت پذیریشان به حالت اولیه پس از وقوع زلزله یا ارتعاش از محبوبیت زیادی برخوردار هستند. میراگرهای الاستومتریک (Elastomeric Dampers) همچنین می توانند در جاهایی که تکیه‌گاه جداسازی شده ضعیف وجود دارد مکمل خوبی برای سیستم جداساز باشند.

میراگر الاستومری

میراگرهای الاستومری

میراگرهای الاستومتریک (Elastomeric Dampers)

میراگرهای الاستومتریک (Elastomeric Dampers)

میراگرهای الاستومتریک (Elastomeric Dampers)

میراگرهای الاستومتریک (Elastomeric Dampers)

لطفا به این مطلب امتیاز دهید