میراگر هیدرولیکی ویسکوز

میراگر هیدرولیکی ویسکوز – Hydraulic Damper – Viscous Damper

میراگر هیدرولیکی ویسکوز با استفاده از حرکت مایع لزج درون یک سیلندر، انرژی وارده را مستهلک می کنند. میراگرهای ویسکوز (Hydraulic Damper – Viscous Damper) شرکت Maurer که توسط شرکت افزیر در ایران تامین می شود به دلیل سادگی در نصب، قابلیت انطباق و هماهنگی با سایر اعضا و همچنین تنوع در ابعاد و اندازه‌های آن‌ها، کاربرد بسیاری در سالهای اخیر در طراحی و مقاوم‌سازی پیدا کرده‌اند.

میراگر هیدرولیکی ویسکوز

میراگر هیدرولیکی ویسکوز

دمپر هیدرولیکی ویسکوزHydraulic Damper - Viscous Damper

دمپر هیدرولیکی ویسکوزHydraulic Damper – Viscous Damper

دمپر هیدرولیکی ویسکوزHydraulic Damper - Viscous Damper

دمپر هیدرولیکی ویسکوزHydraulic Damper – Viscous Damper

دمپر هیدرولیکی ویسکوزHydraulic Damper - Viscous Damper

دمپر هیدرولیکی ویسکوزHydraulic Damper – Viscous Damper

لطفا به این مطلب امتیاز دهید