ارتعاش گیرها

ارتعاش گیرها

  • سیستم‌های ضربه‌گیر

    سیستم‌های ضربه‌گیر

    سیستم‌های ضربه‌گیر Shock Transmitter سیستم‌های انتقال ضربه (Shock Transmitter) یا به عبارتی ضربه‌گیرهای Maurer یک وسیله هیدرولیکی می‌باشند که در طول عمر سازه نیاز به نگهداری نداشته و مناسب برای سازه‌های با اتصالات صلب می‌باشند. عملکرد این سیستم‌ها به گونه‌ای است که در مقابل بارهای ناگهانی نظیر نیروهای زلزله و ترافیکی (ترمز) وارد عمل شده […]

 

ارتعاش گیرها

ارتعاش گیرها

ارتعاش گیرها
5 (100%) 1 vote