ترمیم تونل ׀ بهسازی تونل ׀ مقاوم سازی تونل

ترمیم تونل ها

ترمیم تونل و بهسازی تونل – یکی از سازه های حساس و با اهمیت هنگام وقوع زلزله به دلیل مدفون بودن و طول زیاد، تونل ها هستند. تونل ها در مدیریت بحران شهری هنگام وقوع زلزله از جایگاه خاصی برخوردار هستند. لذا تقویت و مقاوم سازی تونل ها قبل از وقوع زلزله و پس از آن از اهمیت خاصی بر خوردار می باشد. زیرا در صورت وقوع حادثه خطرات جانی فراوانی برای شهروندان دارد.

حالات مختلف آسیب تونل ها می تواند به یکی از اشکال آسیب های گسترده جزیی (مثل افتادن چند سنگ، ترک های جزیی در تونل ها)، آسیب متوسط تونل (به صورت ترک های متوسط در پوشش و فروریزش سنگ) و آسیب گسترده تونل (به صورت نشستهای جدی در یک ورودی تونل و ترک های گسترده در پوشش تونل) باشد. مقاوم سازی تونل یکی دیگر از فعالیتهای شرکت افزیر می باشد.

روش های مقاوم سازی تونل ها:

  • مقاوم سازی دیواره ها و سقف تونل با استفاده از الیاف و ورق های FRP
  • مقاوم سازی تونلها به روش تزریق اپوکسی
  • مقاوم سازی تونلها با استفاده از ورقه های فولادی
  • استفاده از شاتکریت بتنی در تقویت تونلها

بهسازی تونل - مقاوم سازی تونل - ترمیم تونل

 

بهسازی تونل

بهسازی تونل

ترمیم تونل ׀ بهسازی تونل ׀ مقاوم سازی تونل
5 (100%) 1 vote
به اشتراک بگذارید: