ترمیم تونل ׀ بهسازی تونل ׀ مقاوم سازی تونل

ترمیم تونل ׀ بهسازی تونل ׀ مقاوم سازی تونل

ترمیم تونل و بهسازی تونل – یکی از سازه های حساس و با اهمیت هنگام وقوع زلزله به دلیل مدفون بودن و طول زیاد، تونل ها هستند. تونل ها در مدیریت بحران شهری هنگام وقوع زلزله از جایگاه خاصی برخوردار هستند. لذا تقویت و مقاوم سازی تونل ها قبل از وقوع زلزله و پس از آن که در صورت آسیب دیدگی خطرات جانی فراوانی برای شهروندان دارد از اهمیت خاصی بر خوردار می باشد.
حالات مختلف آسیب تونل ها می تواند به یکی از اشکال آسیب های گسترده جزیی (مثل افتادن چند سنگ، ترک های جزیی در تونل ها)، آسیب متوسط تونل (به صورت ترک های متوسط در پوشش و فروریزش سنگ) و آسیب گسترده تونل (به صورت نشستهای جدی در یک ورودی تونل و ترک های گسترده در پوشش تونل) باشد. مقاوم سازی تونل یکی دیگر از فعالیتهای شرکت افزیر می باشد.
روش های مقاوم سازی تونل ها
مقاوم سازی دیواره ها و سقف تونل با استفاده از الیاف و ورق های FRP
مقاوم سازی تونلها به روش تزریق اپوکسی
مقاوم سازی تونلها با استفاده از ورقه های فولادی
استفاده از شاتکریت بتنی در تقویت تونلها

ترمیم تونل

ترمیم تونل

بهسازی تونل

بهسازی تونل

ترمیم تونل ׀ بهسازی تونل ׀ مقاوم سازی تونل
5 (100%) 1 vote