ترمیم پل ׀ بهسازی پل ׀ مقاوم سازی پل

ترمیم پل ׀ بهسازی پل ׀ مقاوم سازی پل

 

ترمیم پل ׀ بهسازی پل ׀ مقاوم سازی پل :

بهسازی و مقاوم سازی پل های آسیب دیده

 بهسازی و مقاوم سازی پل های آسیب دیده

بهسازی و مقاوم سازی پلهای آسیب دیده

پل ها یکی از سازه های مهم و حساس و شریانهای حیاتی یک شهر می باشند. از این رو بررسی آسیب پذیری و تعمیر نقاط آسیب دیده آنها یکی از کارهای حساس می باشد. روش های مختلفی برای مقاوم سازی و ترمیم پل ها وجود دارد که شرکت افزیر با در اختیار داشتن مصالح و روش های نوین در این زمینه نیز خدمات می‌دهد.
انواع مختلف پل ها بسته به سیستم سازه ای با استفاده از روش های زیر قابل تقویت و مقاوم سازی می‌باشند:
– استفاده از الیاف و نوارهای FRP برای تقویت تیرها، ستون ها و عرشه پل (مطابق با نشریه 345 FRP و …)
– استفاده از میلگرد FRP در مقاوم سازی پل
– استفاده از انواع میراگرها و جداگرهای لرزه ای (Damper, Base Isolation)
– روشهای سنتی مقاوم سازی پلها شامل تقویت با بتن، فولاد و مواد کامپوزیتی طبق نشریه های طراحی

مقاوم سازی پل

مقاوم سازی پل

استفاده از انواع میراگرها و جداگرهای لرزه ای (Damper, Base Isolation)

استفاده از انواع میراگرها و جداگرهای لرزه ای (Damper, Base Isolation)

ترمیم پل

ترمیم پل

استفاده از انواع میراگرها و جداگرهای لرزه ای (Damper, Base Isolation)

استفاده از انواع میراگرها و جداگرهای لرزه ای (Damper, Base Isolation)

بهسازی پل

بهسازی پل

ترمیم پل ׀ بهسازی پل ׀ مقاوم سازی پل
5 (100%) 3 votes