فیکسینگ تجهیزات صنعتی

فیکسینگ تجهیزات صنعتی به روش تزریق تحت فشار گروت

جهت تامین مقاومت کافی در محل صفحه پای ستون ها و بر روی فونداسیون بتنی در ساختمانها و فیکسینگ ماشین آلات و تجهیزات دقیق و سنگین صنعتی، می‌توان از سیستمهای تزریق تحت فشار گروت شرکت افزیر (Pressure Grout injection) توسط پمپ تزریق ویژه (نظیر سیستمهای تزریق رزین اپوکسی) استفاده می‌شود.

فیکسینگ تجهیزات صنعتی به روش تزریق تحت فشار گروت

فیکسینگ تجهیزات صنعتی به روش تزریق تحت فشار گروت

 تزریق رزین اپوکسی

تزریق رزین اپوکسی

تزریق تحت فشار گروت

تزریق تحت فشار گروت

فیکسینگ تجهیزات صنعتی
5 (100%) 1 vote