خانه مهندسی زلزله

مهندسی زلزله

بار-زلزله-مقاوم-سازی

تفاوت بار لرزه ای زلزله و بار باد

بارهای وارده بر سازه بیشتر به صورت عمودی(قائم) و جانبی(افقی) هستند. بارهای قائم عمدتاً شامل بار مرده بوده و رفتار سازه تحت اثر بارهای قائم متغیر، یکسان هستند. بار جانبی بیشتر شامل بار لرزه ای (زلزله)،…

آیین نامه ها و نشریات

ویدئوهای افزیر

گفتگو آنلاین
تماس با افزیر