خانه ویدئوها

ویدئوها

طریقه نصب الیاف پلیمری جهت مقاوم سازی تیر

تیر عناصر باربر سازه‌ای می‌باشند که به دلایلی از قبیل طول دهانه زیاد، مقاومت کم بتن، کرمو بودن یا شن نما شدن بتن، مقدار کم آرماتور طولی و با عرضی و … سبب ضعف در عملکرد تیرها شده و باعث خیز بیش‌ا…

صفحه 1 از 212

آیین نامه ها و نشریات

بارگذاری بیشتر

ویدئوهای افزیر

گفتگو آنلاین
تماس با افزیر
Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert