Yanmaz mineral baz genişletilmiş boyalarla yapıyı ve bınaları yangı karşısında korumak
Yapıları ve bınaları yangı karşısında korumak tasarımda ve ınşaatta en önemli konulardan biridir.
Yanmaz kaplamalar iki mineral baz ve spry boya melzemeleri içerir, bular çelik ve betonarme yapılarda kullanıyor ve yangın zamanında üyelerin sıcaklığını kritik sıcakliğa uluşma zamanını arttırır sonuçta yapının mukavematı ve sertliklerinida arttırır; ve bu bına sakınları ve itfayecilere siteyi terk etmeğe veya ateşı kapatmağa yeterli zaman sağlanır.