Güç Üretiminin Güçlendirilmesi

Elyaf Takviyeli Polimer (FRP) onarım ve güçlendirme çözümlerinden faydalanabilen en büyük endüstriler Nükleer, kömür veya fosil, doğal gaz ve hidroelektrik santrallerdir. Bu yapılarda yapılan onarımlar, genellikle planlanan kapanmalarda gerçekleştirilir çünkü zaman önemli bir faktördür. FRP ürünleri, tipik bir santral kapatması sırasında kullanılabilen kısa bir süre içerisinde kurulabilecek ekonomik, uzun ömürlü onarımlar sağlayabilir.
Tasarlanmış FRP çözümlerimiz, projenin zamanında, bütçe dahilinde ve asgari hizmet kesintisiyle tamamlanmasını sağlamak için santraller, mimarlar / mühendisler ve santraller ile yükleniciler için hızlı, uzun ömürlü ve ekonomik onarım alternatifleri sunmaktadır.
Afzir tarafından tasarlanmış FRP çözümlerinden yararlanabilecek elektrik santralleri ile ilgili bazı tamir ve güçlendirme projeleri şunlardır:

 •  Mevcut binalarda kullanım değişikliği veya FRP ürünleri kullanılarak ek yüklerin yerleştirilmesi sonucu zeminlerin, kirişlerin, kolonların ve duvarların güçlendirilmesi
 • Büyük bir deprem durumunda betonun ve betonarme binaların sismik güçlendirilmesi
 • Korozyon hasarlı kolonların, zeminlerin, merdivenlerin vb.
 • FRP kompozitli soğutma kulelerinde korozyona bağlı kirişlerin, duvarların ve kolonların onarımı
 • Anahtar yapıların terörist saldırılara karşı güçlendirilmesi / hafifletilmesi veya güçlerin korunması
 • Korozyon nedeniyle hasar gören yeraltı servis tünellerinin ve / veya çekme kutularının onarımı
 • Yüksek basınçlı boru hatlarının (içten veya dıştan) ıslak serme, FRP ürünleri ile kazısız onarımı
 • Bitkinin bir parçası olabilen dalgakıranların ve daldırılmış kazıkların tamiri, örn. kömür boşaltma tesisleri olarak kullanılan jetties
 • Patentli FRP kompozit sistemimiz ile elektrik direklerinin ve iletim hatlarının güçlendirilmesi
 • Çatlaklı beton temeller, iletim hatları vb. Gibi dağın ve / veya uzak yapıların onarımı ve güçlendirilmesi
 • Baca ve bacaların onarımı ve güçlendirilmesi
 • Tankların onarımı ve güçlendirilmesi
Beton duvarının çatlaması
Beton duvarının çatlaması afzir firmasi

Çoğu durumda, Afzir mühendisleri şirket içi mühendislerimiz tarafından gerekli mühendislik çizimlerini, gerekli tüm materyalleri ve onaylanmış ve onaylanmış montajcılarımızdan biri tarafından kurulumunu içeren eksiksiz bir “anahtar teslim” tasarım geliştirme çözümü sağlayabilir. İnşaat firmamız, enerji santrallerinde güvenlik yönetmeliklerine tamamen uyumlu ve eğitilmiştir. Bu benzersiz anahtar teslimi tasarım geliştirme yaklaşımı, önemli verimlilik, zaman ve maliyet tasarrufu sağlar ve birden fazla grubun bir projede yer almasıyla sonuçlanabilecek olası hataları ve gecikmeleri en aza indirir.

Afzir ayrıca, projenin herhangi bir yönünü, yani belirli bir proje için tasarım, malzeme veya kurulum sağlayarak sahipler, mimarlar, mühendisler ve yüklenicilerle ortaklık yapma fırsatını da memnuniyetle karşılamaktadır.

Çelik boruların korozyonu
Çelik boruların korozyonu afzir firmasi

Kimyasal İşleme ve Rafineri Tesisleri ve Petrokimya’nın Güçlendirilmesi

Kimyasal işleme tesisleri çok fazla aşındırıcı kimyasal madde ile uğraşmak zorundadır. Sonuç olarak, kimyasallar zeminlere, sütunlara, tankların duvarlarına vb. Dökülecek ve bu elemanların korozyonunun sorumluluğunu alacaktır. Bu Kimyasal işleme tesislerinin çoğu, bu onarımları, zamanın bir prim olduğu zamanlanan kapanmalarda gerçekleştirir. Afzir tarafından geliştirilen Fiber Takviyeli Polimer (FRP) çözümleri, projenin zamanında, bütçe dahilinde ve asgari hizmet kesintisi ile tamamlanmasını sağlamak için Kimyasal işleme tesisleri ile ilgili sahiplere, mimar / mühendislere ve yüklenicilere hızlı, uzun ömürlü ve ekonomik onarım alternatifleri sunmaktadır. Bu sistemler, onarımların kısa bir kapatma süresi çerçevesinde tamamlanması gerektiğinde özellikle idealdir

Rafinerilerde ve petrokimya tesislerinde işlenen kimyasal maddeler genellikle koroziftir. Bu kimyasallar zeminlere, kolonlara, tankların duvarlarına vb. Dökülür ve sonuç olarak bu elemanların korozyonuna yol açar. Bu rafinerilerin ya da petrokimya tesislerinin çoğu, bu onarımları, zamanın bir prim olduğu zamanlanmış kapatmalarda gerçekleştirir. Tasarlanmış Elyaf Takviyeli Polimer (FRP) çözümlerimiz, projenin zamanında, bütçe dahilinde ve asgari hizmet kesintisi ile tamamlanmasını sağlamak için rafineriler ve petrokimya tesisleri ile ilgili sahiplere, mimar / mühendislere ve yüklenicilere hızlı, uzun ömürlü ve ekonomik onarım alternatifleri sunar. . Bu sistemler, onarımların kısa bir kapatma süresi çerçevesinde tamamlanması gerektiğinde özellikle idealdir.
Afzir tarafından tasarlanmış FRP çözümlerinden faydalanabilecek Kimyasal işleme, rafineriler ve petrokimya endüstrilerindeki bazı onarım ve güçlendirme projeleri şunlardır:

 • FRP kompozit kullanarak mevcut binalarda kullanım değişikliği veya ek yüklerin yerleştirilmesi sonucu zeminlerin, kirişlerin, kolonların ve duvarların güçlendirilmesi
 • Çelik, beton ve cam elyaf tanklarının onarımı ve güçlendirilmesi
 • En az hizmet kesintisiyle korozyona uğramış kolonların, zeminlerin, merdivenlerin vb.
 • FRP ürünleri ile soğutma kulelerinde korozyona bağlı kiriş, duvar ve kolonların onarımı
 • Kontrol odaları gibi kilit yapıların terörist saldırılara veya kazayla patlamaya karşı güçlendirilmesi / azaltılması veya zorla koruma
 • Büyük bir deprem durumunda betonun ve betonarme binaların sismik güçlendirilmesi
 • Yüksek basınçlı boru hatlarının (dahili veya harici) kazısız onarımı
 • Bitkinin bir parçası olabilen dalgakıranların ve daldırılmış kazıkların tamiri, örn. boşaltma tesisleri olarak kullanılan jetties
 • Baca ve bacaların onarımı ve güçlendirilmesi

Çoğu durumda, Afzir mühendisleri şirket içi mühendislerimiz tarafından gerekli mühendislik çizimlerini, gerekli tüm materyalleri ve onaylanmış ve onaylanmış montajcılarımızdan biri tarafından kurulumunu içeren eksiksiz bir “anahtar teslim” tasarım geliştirme çözümü sağlayabilir. İnşaat firmamız tamamen Kimyasal işleme ve diğer endüstriyel tesislerde güvenlik yönetmeliklerine uygun olarak eğitilmiştir. Bu benzersiz anahtar teslimi tasarım geliştirme yaklaşımı, önemli verimlilik, zaman ve maliyet tasarrufu sağlar ve birden fazla grubun bir projede yer almasıyla sonuçlanabilecek olası hataları ve gecikmeleri en aza indirir.
Afzir ayrıca, projenin herhangi bir yönünü, yani belirli bir proje için tasarım, malzeme veya kurulum sağlayarak sahipler, mimarlar, mühendisler ve yüklenicilerle ortaklık yapma fırsatını da memnuniyetle karşılamaktadır.

Yiyecek ve İçecek İşleme Tesislerinin Güçlendirilmesi

Yiyecek ve içecek işleme tesisleri, çeşitli derecelerde aşındırıcı olan ve bu tesislerde önemli korozyona neden olan birçok sıvı ile uğraşır. Örneğin, meyve sularında bulunan bazı asitlerin dumanları bile, zaman içinde çeliğe korozyona neden olacak kadar güçlüdür. Bu kimyasalların ayrılması zeminin dökülmesine, yapısal elemanlarda korozyona neden olur.
Tasarlanmış Elyaf Takviyeli Polimer (FRP) çözümlerimiz, projenin zamanında, bütçe dahilinde ve minimum kesinti ile tamamlanmasını sağlamak için Gıda ve İçecek İşleme tesisleri ile ilgili sahiplere, mimar / mühendislere ve yüklenicilere hızlı, uzun ömürlü ve ekonomik onarım alternatifleri sunar. hizmet. FRP çözümleri, önemli ölçüde daha az toz üretir ve onarım alanının etrafında bir muhafaza sağlar.

 •  Bu sistemler, onarımların kısa bir kapatma süresi çerçevesinde tamamlanması gerektiğinde özellikle idealdir.
 • Afzir tarafından tasarlanmış FRP çözümlerinden faydalanabilecek kimyasal işleme endüstrisindeki bazı onarım ve güçlendirme projeleri şunlardır
 • FRP kompozit kullanarak mevcut binalarda kullanım değişikliği veya ek yüklerin yerleştirilmesi sonucu zeminlerin, kirişlerin, kolonların ve duvarların güçlendirilmesi
 • Çelik, beton ve cam elyaf tanklarının onarımı ve güçlendirilmesi
 • En az hizmet kesintisiyle korozyona uğramış kolonların, zeminlerin, merdivenlerin vb.
 • FRP kompozitli soğutma kulelerinde korozyona bağlı kirişlerin, duvarların ve kolonların onarımı
 • Kontrol odaları gibi kilit yapıların terörist saldırılara veya kazayla patlamaya karşı güçlendirilmesi / azaltılması veya zorla koruma
 • Büyük bir deprem durumunda betonun ve betonarme binaların sismik güçlendirilmesi
 • Yüksek basınçlı boru hatlarının (dahili veya harici) kazısız onarımı
 • Bitkinin bir parçası olabilen dalgakıranların ve daldırılmış kazıkların tamiri, örn. boşaltma tesisleri olarak kullanılan jetties
 • Baca ve bacaların onarımı ve güçlendirilmesi

Çoğu durumda, Afzir mühendisleri, mühendislerimiz tarafından gerekli mühendislik malzemelerini ve onaylanmış ve onaylanmış montajcılarımızdan biri tarafından tesis edilmiş mühendislik çizimlerini içeren eksiksiz bir “anahtar teslim” tasarım geliştirme çözümü sağlayabilir. İnşaat firmamız tamamen kimyasal işleme ve diğer endüstriyel tesislerdeki güvenlik yönetmeliklerine uygun olarak eğitilmiştir. Bu benzersiz anahtar teslimi tasarım geliştirme yaklaşımı, önemli verimlilik, zaman ve maliyet tasarrufu sağlar ve birden fazla grubun bir projede yer almasıyla sonuçlanabilecek olası hataları ve gecikmeleri en aza indirir.
Afzir ayrıca, projenin herhangi bir yönünü, yani belirli bir proje için tasarım, malzeme veya kurulum sağlayarak sahipler, mimarlar, mühendisler ve yüklenicilerle ortaklık yapma fırsatını da memnuniyetle karşılamaktadır.

Üretim Tesislerinin Güçlendirilmesi

Yapılar başarısız olduğunda veya başarısız olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldıklarında, herkes tarafından hızlı, güvenilir ve ekonomik bir çözüm bulmak tercih edilir. Neyse ki mühendisleri belirtmek için Afzir, 20 yılı aşkın süredir, Fiber Takviyeli Polimer (FRP) ürünlerini kullanan ileri inşaat teknolojilerine öncülük etmiştir. FRP ürünleri sistemlerimiz, ödüllü sonuçlar ile dünya çapında altyapıların iyileştirilmesi ve iyileştirilmesi için seçilmiştir. Uygulamalar şunlardır: binalar, duvarlar, kirişler, çatılar, sütunlar, kazıklar, köprüler, elektrik direkleri, hücresel kuleler, borular, menfezler, tüneller, bacalar, bacalar, tanklar ve daha fazlası! Çözümlerimiz geleneksel tamir yöntemlerinden daha hızlı ve daha ekonomiktir; çünkü ürünlerimiz son derece güçlü, çok yönlü, hafif, dayanıklı ve beton, duvar, çelik ve kereste üzerinde eşit derecede iyi çalışır.

Kısacası Afzir, tasarruf, hız, çok yönlülük ve dayanıklılık sahiplerinin, mühendislerin ve yüklenicilerin zamanında ve bütçe dahilinde hayati altyapıların onarılması ve güçlendirilmesi için ihtiyaç duymaktadır.

Selüloz ve Kağıt Tesislerinin Güçlendirilmesi

Yapılar başarısız olduğunda veya başarısız olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldıklarında, herkes tarafından hızlı, güvenilir ve ekonomik bir çözüm bulmak tercih edilir. Neyse ki mühendisleri belirtmek için Afzir, 20 yılı aşkın süredir, Fiber Takviyeli Polimer (FRP) ürünlerini kullanan ileri inşaat teknolojilerine öncülük etmiştir. FRP ürünleri sistemlerimiz, ödüllü sonuçlar ile dünya çapında altyapıların iyileştirilmesi ve iyileştirilmesi için seçilmiştir. Uygulamalar şunlardır: binalar, duvarlar, kirişler, çatılar, sütunlar, kazıklar, köprüler, elektrik direkleri, hücresel kuleler, borular, menfezler, tüneller, bacalar, bacalar, tanklar ve daha fazlası! Çözümlerimiz geleneksel tamir yöntemlerinden daha hızlı ve daha ekonomiktir; çünkü ürünlerimiz son derece güçlü, çok yönlü, hafif, dayanıklı ve beton, duvar, çelik ve kereste üzerinde eşit derecede iyi çalışır.
Kısacası Afzir, tasarruf, hız, çok yönlülük ve dayanıklılık sahiplerinin, mühendislerin ve yüklenicilerin zamanında ve bütçe dahilinde hayati altyapıların onarılması ve güçlendirilmesi için ihtiyaç duymaktadır.