Bınaları, sakinlerin güvenliğini tehdid eden darbe ve patlatma yükleri gibi ani ağır yüklere karşı korumak.
Bınalar genellikle tasaım kodları tarafından tahmın edilen geleneksel yüklere karşı tasarlanmıştır, amma bınalara ve sakinlerinin güvenliğine olan riskler tasarım kodlardakı olan yerçekimi ve yanal yüklere sınırlı değildir.
Darbe ve patlayıcı yükler son yıllardaönemli sayılan yüklardır.
Bınaları bu faktörlere karşı korumak için özel prosedüler uygulanmalıdır.
Çeşitli yapısal sistemlerin tasarlanması ve geliştirilmesinde uzman olan afzir şirketi yapıların güvenliği için uygun çözümler sağlamayı amaçlamaktadır.