İki Bileşenli Epoksi Grout

İki bileşenli epoksi grout (ERG™200 kodu), bir epoksi esaslı grouttur. Mükemmel performansa sahip ERG™200 epoksi reçine grout, kolonun taban levhası alti ile temel arasındaki boşluğun doldurulması gereken ve yapısal yükün üniform olarak dağıldığı durumlarda kullanılır. İki bileşenli epoksi grout, epoksi reçine ve epoksi reçine sertleştiriciden oluşur ve iki yapısal elemanı montajı ve birleştirilmesi ve yüksek statik ve dinamik direnç oluşturmak için çok güçlü bir dolgu veya yapıştırıcı olarak kullanılır. Bu ürün yüksek akıcılık özelliğine sahip, çalışma süresi uygun, çekme yapmaz ve çok yüksek basma ve eğilme dayanımı sağlar.


Ürün tanıtımı

Epoksi grout nedir? İki bileşenli epoksi grout, su ile karıştırıldıktan sonra rötre oranı en düşük harca dönüşecek şekilde özel olarak formüle edilmiştir ve derz dolgu, inşaat donatı implantı veya boşluk doldurma ve beton tamirinde beton tamir malzemelerden rahatlıkla kullanılabilir. Ayrıca taban plakası yüksekliğini ayarlamak için kullanılır. 20 ile 100 mm arası kalınlıklarla, iyi gradasyonlu taş malzemeler ile epoksi reçineden üretilmiş epoksi grout kullanılır; Ayrıca epoksi grouta yüksek dayanıklılık, mukavemet, su geçirmezlik ve ekonomiklik kazandırır. Epoksi groutun uygun fiyatının yanında, sonuçta elde edilen ürün, çok çeşitli inşaat projelerinde kullanılan, iki bileşenli, yüksek mukavemetli, ekonomik ve çok uygulamalı epoksi harçtır.

İki bileşenli epoksi grout ile çimento grout arasındaki fark

Çimento tozu karışımından yapılan çimento groutun aksine, iki bileşenli epoksi harcı, epoksi reçinesi ve sertleştiriciden yapılır. Çimento ve epoksi grotun farklı özellikleri arasında şunlar sayılabilir:

Epoksi groutlar, çimento grout ile karşılaştırıldığında dinamik kuvvetlerin mükemmel sönümleme özelliklerine sahiptir.
Epoksi grout, temel betonu ile taban levhası arasında çimento grouttan daha iyi bir bağlantı ve yapışma sağlar.
İki bileşenli epoksi grout, normal grouttan daha hızlı sertleşir, bu nedenle normal groutun karşılaştırıldığında bu karışımla çalışmak için daha az zaman gerekir.
Epoksi grout, beton ve çimento esaslı grouttan çok daha yüksek kimyasal dirence sahiptir.
Epoksi groutların yapışma mukavemeti çimento groutlarına göre çok daha yüksektir, bu nedenle kesme kuvvetlerine dayanabilir ve rüzgar, deprem ve… kaynaklı yanal kuvvetleri levhadan temele transfer ede bilir .
Epoksi groutlar, 20 derecenin üzerindeki sıcaklıklar veya gölgelik için koruyucu kaplama kullanımı dışında herhangi bir kürlemeye ihtiyacı yok, ama çimento esaslı grout, 5 saat boyunca su püskürtülerek veya bir madde kullanılarak kürlenır.
İki bileşenli epoksi groutun satın alma fiyatı, normal harçtan 3 ila 5 kat daha yüksek olabilir.
Epoksi groutların termal genleşme katsayısı, ürünün içeriği ile direk ilişkilidir ve çelik ile betonun termal genleşme katsayılarının oranı ile aynı çizgide olmalıdır. En kötü raporlarda, her bir Fahrenheit derecelik sıcaklık artışı için inç kare başına bir inçin 10 milyonda biridir. Portland çimentosu esaslı groutlar için termal genleşme katsayısı yaklaşık 5,5’tir.
İki bileşenli epoksi groutun (ERG™200 kodu), her bir kilo fiyatı olarak hesaplanır ve kilo ve torba ambalajlarda temin edilebilir. Hazır epoksi groutun nasıl satın alacağınızı ve fiyatını öğrenmek için uzmanlarımızla iletişime geçebilirsiniz.

Doğru groutu seçmek için en önemli faktör nedir?

Uygun grout seçimi kullanım şekline ve proje şartlarına bağlıdır. Aslında, derzlerin her birinin kendine bir özelliği ve işlevi vardır ve bu, Afzir uzmanlarının tavsiyesi ile kullanım şekline göre seçilebilir.

Epoksi grout özellikleri nelerdir?

Fabrika makine veya ekipmanlarının temeli altındaki iki bileşenli epoksi groutun işlevin hem plastik hem de sertleştirilmiş halindeki özelliklerine bağlıdır. Epoksi groutu çimento esaslı grouttan ayıran, titreşime karşı çok yüksek mekanik dayanım, yüksek çekme, eğilme ve basınç dayanımları, aktif yüklere ve kimyasallara karşı yüksek dayanım, akışkan özelliği, metal ve betona yapışma, büzülme yapmama ve astara gerek yok gibi özelliklere sahiptir. Epoksi grout (iki bileşenli epoksi grout), genellikle kimyasal direnç, yüksek ilk mukavemeti veya darbe direnci gibi özel özelliklere sahip olduğu durumlarda kullanılır. Epoksi reçine yüksek sıcaklıklara maruz kaldığında özellikleri önemli ölçüde değişebilir. Aşağıdaki bölümler, ACI 351.1R-99 tavsiyelerine dayalı olarak epoksi reçinenin daha önemli özelliklerini incelemektedir.

Epoksi groutun viskozitesi ve işlevi: Epoksi groutun işleviyle ile ilgili olarak, epoksi groutun kolon taban lehvasının altına grout için yeterli akışa ve işleve sahip olup olmadığı, kullanıcının bilimsel yargısı, deneyimi ve mühendislik vizyonu ile birlikte belirlenir. Kullanıcı, derz dolgu karışımı kurumadan önce çalışma süresini de (iki bileşenin karıştırılmasının başlangıcından epoksi groutun kuru ve kullanılamaz hale gelmesine kadar geçen süre) dikkate almalıdır.
Hacim değişikliği: katkısız epoksi reçine levhanın altına aktıktan sonra genellikle yüzde birkaç çekme gösterir. Bu büzülmenin çoğu, epoksi reçinesi sıvı haldeyken meydana gelir, sonuç olarak, epoksi harcında kurumadan ve mekanik stresi taşımadan önce boyutsal küçülme olmuş ve artık boyutsal küçülme olmaz.
Mukavemet: Epoksi reçine, epoksi harcın uzun süreli basınç mukavemetinin, akıcı bir kıvama gelene kadar karıştırılmış çimento harcına göre genellikle %50 ila 100 daha yüksek olması dikkat çekicidir. Direnç de çok daha hızlı büyüyor. Normal sıcaklıklarda, özel olarak formüle edilmiş epoksi reçineler enjeksiyondan sonra 24 saatten daha kısa sürede yüklenebilir. Epoksi grout yüksek çekme dayanımına sahip olup çelik ve beton yüzeylere yüksek dayanım verir. Daha yüksek mukavemet ve elastikiyet yüzünden, darbe yüklemesi sırasında grout, çimento grouttan daha fazla enerji emer.

İki bileşenli epoksi grout uygulamanın maliyeti ne kadar?

İki bileşenli epoksi groutun uygulanması göründüğünden daha karmaşıktır ve işverenler bu işi profesyonellere bırakmalıdır çünkü insicamlı bir karışım elde etmek için karıştırma miktarı ve yöntemi çok önemlidir ve karıştırma miktarı doğru değilse, iki bileşenli epoksi grout karışımı çok pürüzsüz veya çok kalın hale gelir. Ancak, bileşimin yüzdesinin ve doğru yönteminin sağlanması gerekir.

Fiyat listeleri yayınlayan birçok web sitesinin aksine Afzir, güncel maliyetler oluşturur. Konum ve detayları kullanan Afzir firması, her bir enjeksiyon projesinin benzersiz ihtiyaçlarına yönelik seçeneklere sahiptir. Lütfen herhangi bir karar vermeden projenizin gerekli iş ve maliyetlerinin ayrıntılı bir değerlendirmesi için uzmanlarımızla iletişime geçmenizi şiddetle tavsiye ediyoruz.

Uygun epoksi grout seçme ve uygulamanın yöntemi için bilgi

Operasyona uygun en iyi iki bileşenli epoksi harcı seçmek için dikkat etmek gerektirir. Uygun dökme yöntemi ve iki bileşenin doğru şekilde karıştırılması işin kalitesini garanti eder. Doğru dökme ve uygulama yöntemini seçmek, farklı çevre koşullarına ve gereksinimlere bağlıdır. Mesela, yerçekimi dökümü sadece küçük taban levhalar için tavsiye edilir veya geniş bir alana sahip bir yüzey için dökümün akışkanlığına daha fazla dikkat edilmelidir. Aşağıdaki bilgiler, grout seçiminde ve nasıl uygulanacağı konusunda bize yardımcı olacaktır.

Şişen groutların kullanımı, hava sıcaklığından ve uygun kürlenme olmamasından dolayı groutun nemini kaybetme ihtimalinin olduğu özel hava koşullarından durumlarda daha uygundur.
Grout dökme ağırlığıyla ve pompa ile yapılır. Bir pompa ile dökme, groutun sabit ve üniform bir basınçla dökülmesini mümkün eder ve groutta hava kalması konusunda endişelenmenize gerek yoktur.
Pompa ile dökme yönteminde minimum grout kalınlığı ile maksimum dayanım olabilir. Gravite dökme yönteminde ise, sıvı ve akışkan hallerine karşılık gelen gerekli dayanımın elde edilebilmesi, grout minimum kalınlığı ile ilgili standart gerekenlere uyulmasına bağlıdır.
Çimento esaslı groutlar güçlü titreşimlere karşı uygun değildir ve her türlü titreşim çatlamasına ve bozulmasına neden olur.
Epoksi groutlar ve polimerik groutlar, çekme ve eğilme mukavemeti ve yüksek yapışma gerektiren işlemler için tavsiye edilir, bu nedenle cıvata implant, inşaat donatı implant ve taban levhaların altında dökme için uygundur.

ACI 351.1R-99’a dayalı epoksi grout uluslararası standartlar

Epoksi groutun kıvamı ve işlevi: Epoksi groutun işlevi ile ilgili olarak, epoksi groutun kolon taban levhası altına için yeterli akışa ve işleve sahip olup olmadığını, kullanıcının bilimsel yargısı, deneyimi ve mühendislik vizyonu ile birlikte belirlenir. Kullanıcı, grout karışımı kurumadan önce çalışma süresini de (iki bileşenin karıştırılmasının başlangıcından epoksi harcın kuru ve kullanılamaz hale gelmesine kadar geçen süre) dikkate almalıdır.

Hacim değişikliği: levha altına aktıktan sonra, temiz epoksi reçinesi genellikle yüzde birkaç büzülme gösterir. Bu büzülmenin çoğu, epoksi reçinesi sıvı haldeyken olur, sonuç olarak, epoksi grout kurumadan ve mekanik stresi taşımadan önce büzülme our ve ondan sonra olmaz.
Mukavemet: İki bileşenli epoksi groutun uzun süreli basınç dayanımının, hidrolik çimento geoutundan genellikle yüzde 50 ila 100 daha fazladır. Güç ayrıca çok daha hızlı büyür. Normal sıcaklıklarda, özel olarak formüle edilmiş epoksi reçineler yerleştirildikten sonra 24 saatten daha kısa sürede yüklenebilir. Epoksi groutlar yüksek çekme dayanımına sahiptir ve temiz ve pürüzlü çelik ve beton yüzeylere yüksek dayanım verir. Daha yüksek mukavemet ve esneklik, darbe yüklemesi sırasında grout hidrolik çimento grouttan daha fazla enerji emmesini sağlar.

Epoksi grout katmanın kalınlığı: yapılarda kullanımı taban levhasının arasındaki mesafeye bağlıdır ve genellikle 25 mm’den az değildir. Epoksi groutun minimum kalınlığı, büyük ölçüde taban levhasının altına beton dökmeye bağlıdır. ACI 351.1R-99 standardında minimum derz kalınlığı 25 mm’dir. Ama, dökme akışındaki her 300 mm’lik artış için kalınlık 13 mm artmalıdır.

İki bileşenli epoksi grout satın almak ve maliyetini tahmin etmek

İki bileşenli epoksi grout fiyatını ve etkileyen şeylerin arasında şu altındakiler sayılabilir:

Kurulum fiyatı ve standartlar
Mevcut yapıları, kaplamayı, malzemeleri ve bileşenleri koruma maliyetleri dahil, enjeksiyon başlaması için iş yeri hazırlama maliyetleri var.
İş yapanların kurulum süresi, minimum küçük enjeksiyon işleri için saatlik maliyetler dikkate alınır.
Bahsedilenlere ek olarak, grout fiyatı da önemli bir faktör olarak kabul edilir. Afzir firması, projeniz için doğru ve profesyonel grout seçmenize yardımcı olmak ve size en iyi fiyatla sunmak için her türlü grout satışını yaparak hizmetinizdedir. Grout satın alma fiyatı ve iki bileşenli epoksi grout fiyatı hakkında bilgi almak için Afzir’deki uzmanlarımızla iletişime geçin.

Özellikler


 • Yüksek basınç, çekme ve eğilme direnç
 • Hızlı ve kolay uygulama
 • Grout yapmak için en kaliteli malzemeleri kullanmak
 • Farklı kalınlıklarda grout dökme imkanı
 • Kalıcı yükleme altında minimum sünme miktarı
 • Kalıcı dinamik yüklere dayanıklı
 • Kimyasal ortamlara dayanıklı
 • İki bileşenli epoksi groutun uygun fiyatı

Uygulamalar


 • Betondaki delikleri doldurmak için tamir harcı olarak iki bileşenli epoksi grout kullanılması
 • Kolon taban levhalarının altlarında zor ulaşmalı alanlarda grout dökme yapılması
 • Sabit ve hareketli yüklere sahip endüstriyel makinelerin temellerinin grout dökmesi.
 • Transmisyon kablolarının ve vinç tabanının kurulumu
 • Vida kurulumu ve donatı ve betona cıvata implant
 • Köprü mesnedinde grout dökme
 • Mekanik yüklere, kimyasal ve su geçirmezlik etkilerine karşı yüksek dayanım gerektiren yüzeylerde grout dökme

Paketleme


 • A=20 kg ve B=10 kg Kovalarda

Ürün rengi


 • Gri

Teknik özellikler

Fiziksel özellikler

Özgül ağırlık

1800kg/m3

Kullanım süresi (32 )

10 ila 20 dakika

Büzülme (7gün)

-0.0063

Karışım oranı (A:B)

2:1

Mekanik özellikler

Çekme mukavemeti (7 gün)

14MPa

Eğilme mukavemeti (7 gün)

30MPa

Kurulum adımları

Altyapı hazırlanması
Beton yüzey mümkün olduğunca temiz, sağlıklı, su ve yağdan arındırılmış olmalı ve hasarlı beton kaldırılmalıdır.
Beton yüzeyi temizlemek için onaylı kimyasallar kullanabilirsiniz.

Karıştırma
Kovayı açın ve levhayı çıkarın, sertleştiriciyi (B bileşen) reçine kovasına (A bileşen) dökün ve karışımı bir spatula veya el mikseri ile homojen bir renk oluncaya kadar karıştırın.
Karıştırmanın malzemelerde hava kabarcığı oluşturmaması şartıyla düşük devirli bir mikser ve yüksek devirli bir mikser de kullanabilirsiniz. Aşırı karıştırma grout kalitesini düşürebilir.

Grout dökme uygulaması
Hava sıkışmasını önlemek için karıştırılan harç sürekli olarak bir taraftan dökülmelidir.
Sürekli bir harç akışı esastır
Başlamadan önce yeterli grout mevcut olmalıdır
Grout dökme yaparken ürünün uygulama ömrüne dikkat edin.

Grout kürleme
Nemi tutmak için iki bileşenli epoksi grout kürlenmelidir. Kürleme işlemi, kaplama malzemeleri kullanılarak veya grout döküldükten sonra ıslak çuval kullanılarak yapılır ve hava şartlarına bağlı olarak üç güne kadar devam eder ve bundan sonra yükleme için uygun bir basınç dayanımı oluşturulur.

İşverenlerin fikirleri

Bu bölümde, grout dökme tarifini tartışıyoruz.

 • Minimum uygulama kalınlığı: 20 mm.
 • Maksimum uygulama kalınlığı: 100 mm.
 • 5°C’nin altındaki sıcaklıklarda uygulama yapmayın.
 • Basınç ve çekme dayanımını azaltacağından çözücü ile seyreltmeyin.
 • Yüzey betonunun yaşı, kürlenme ve kuruma koşullarına bağlı olarak 21 ila 28 gün arasında olmalıdır.
Güvenlik
 • İki bileşenli epoksi groutun buharını solumaktan engelleyin.
 • Grout buharı konsantrasyonu yüksek olduğunda, zararlı gazların solunmasını en aza indirmek için yerel havalandırma cihazlarının ve maskelerin kullanılması tavsiye edilir.
 • Herhangi bir epoksiyi ateşin yakınına koymayın. Çünkü bir epoksi malzeme yandığında ortaya tehlikeli dumanlar çıkar.
 • Cilt veya göz temasından kaçının. Temas halinde, cildi sabun ve su ile yıkayınız. Göz ile teması halinde 15 dakika su ile yıkayınız.
 • İki bileşenli epoksi grout kullanmadan önce, ürün üzerinde listelenen tüm önlemleri, özellikleri okuyun.

İlgili dökümanlar

Teknik Data Sheet (TDS)

İndir

Güvenlik Data Sheet (SDS)

İndir

Detaylar ve çizimler

İndir

Fotoğraf Galerisi

Çok Sorulan Sorular

Epoksi grout bileşenlerinin karışım oranı nedir?

Bileşenler 2'ye 1 oranında birleştirilir. Aslında A'nın her 2 bileşeni için B'nin 1 bileşeni karıştırılmalıdır.

İki bileşenli epoksi groutun ambalajı nasıldır?

İki bileşenli epoksi grout ambalajı A=20 kg ve B=10 kg kova şeklindedir.

Epoksi grout yoksa çimento grout mı satın alma fiyatı daha uygun?

Epoksi groutun satın alma fiyatı çimento şerbetine göre 3 ila 5 kat daha fazla olabilir ancak grout türü kullanım amacına göre seçilebilir.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “İki Bileşenli Epoksi Grout”